Амьсгалын замын мэдээ алдуулалт

  • Silicone breathing circuit

    Силикон амьсгалын хэлхээ

    Мэс заслын өвчтөнүүдийн мэдээ алдуулалт эсвэл хүчилтөрөгчийн хангамжийн хиймэл амьсгалын сувгийг бий болгохын тулд мэдээ алдуулалтын аппарат, агааржуулалтын аппараттай хамт ашигладаг.